บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080055

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้ก่อตั้ง บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด หรือ BCR ในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 27/1/2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ของอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจโรงเรียนและธุรกิจคลังสินค้า รวมถึงการได้รับสิทธิให้ใช้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ การก่อสร้างและดำเนินการกิจการร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Nonoil)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
  • 223/93 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 0844002270
Top