บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100009

ขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นสถานีตรวจปล่อยสินค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด
  • 102 หมู่ 2
    อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 027081011-15
  • Fax : 023381438
Top