บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100011

บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ เป็นบริษัทฯก่อสร้างชั้นนำที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และก๊าซ ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผลงานเป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากบริษัน้ำมันชั้นนำ PCW ได้ก่อสร้างและส่งมอบงานที่โดดเด่นหลายโครงการ ซึ่งกว่าร้อยละ 75 เป็นงานทางด้านก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมัน ,LPG และ NGV มีศักยภาพ และเต็มไปด้วยพนักงานที่ครบครันทั้งทางด้านงานโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ยิ่งไปกว่นั้น เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทั่ประเทศ ของงานขออนุญาตก่อสร้าง งานขออนุญาตกักเก็บน้ำมัน งานเกี่ยวกับใบอนุญาตในการประกอบกิจการสถานีบริการต่างๆ รวมไปถึงงานขอสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ที่จะคอยให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เพื่อให้โครงการของลูกค้าสำเร็จสมบูรณ์ และเปิดให้บริการได้ตามที่ต้องการ ด้วยการทำงานอย่างทุ่มเท และให้ความสำคัญในรายละเอียดของงาน พนกงานทุกคนของ PCW ได้สร้างชื่อเสียงและฝากผลงานที่มีคุณภาพ โดยแต่ละโครงการมีการวางแผน และจัดการอย่างมีคุณภาพ และประหยัด เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ และสำเร็จภายใต้กรอบเวลา และงบประมาณที่กำหนด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด
  • 100/7 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก ซอยทรัพย์ทวี ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
    อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
  • Tel : 02-5931109-10 ต่อ 27 หรือ 096-5545029
  • Fax : 02-5931112
  • Website : http://www.padungsilpa.com
Top