Road Logistics Co.,Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM16110073

บริษัท โรด โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการรับ-ส่งสินค้า ทั่วประเทศพร้อมทั้งให้บริการปรึกษาด้านการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้า อย่างครบวงจร อีกทั้งยังรับขนส่งสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยแบบพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Road Logistics Co.,Ltd.
  • 50/127 ถนนรังสิตขนครนายก
    บึงยี่โถ ธัญบุรี
    อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • Tel : 0863431211
  • Fax : 02-5499097
Top