บ.ดับบลิวแอนด์พี เอ็กซ์ปอร์ต จก

รหัสผู้ประกอบการ : EM16110085

ส่งออกสินค้าพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

เปิดรับ 17 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

IT

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

17/05/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.ดับบลิวแอนด์พี เอ็กซ์ปอร์ต จก
  • 678/1-3 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  • Tel : 02-6216224
  • Fax : 02-2243392
  • Website : http://www.chaiprasit.co.th
Top