บริษัท ยูนิตี้ เอเย่นซี่ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16120003

ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าและรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 20 ปี กำลังเปิดโอกาส รับสมัครผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทที่มีความั่นคง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูนิตี้ เอเย่นซี่ จำกัด
  • 128/13 ซอยสีลม 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 026342020-30
  • Fax : 026342022
Top