บริษัท แพรคติคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010022

ผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและ ผลิตแผงสวิตช์บอร์ด
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและอาคารสูง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แพรคติคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 3083 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 023994220
  • Fax : 023982345
  • Website : http://www.practicaleng.com
Top