จีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010055

บริษัทดำเนินการ เกี่ยวกับการ นำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสินค้าอาหารประเภท อาหารทะเล เนื้อวัว และ ส่งออกสินค้าเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ชาย-หญิง ไปยังประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันได้เปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศญูี่ปุ่นด้วย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • จีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 1104/86 มบ.โนเบิลพัฒนาการ
    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 084-7095554,02-1872823
  • Fax : 02-1872824
Top