หจก.สตีลเบอร์นเนอร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010058

รับสมัครช่าง,ช่างมิลลิ่ง,กลึงเหล็กตามรูปแบบ
ตัดเหล็กตามรูปแบบ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก.สตีลเบอร์นเนอร์
  • 19/24 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 029022319,0953689899
  • Fax : 029022186
Top