บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จำกัด / บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17020024

บริษัท นีโอไดแด็กติค จำกัด
ทำธุรกิจนำเข้าครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทชุดทดลองทางฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ และจำหน่ายให้กับหน่วยงานสถานศึกษาของทางภาครัฐบาล หรือโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ
---------------------------------------------------------------------------
บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด
ทำธุรกิจบ่อขยะ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จำกัด / บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด
  • 122/73 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 58 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 0-2956-4325 ถึง 29
  • Fax : 0-2956-4330
  • Website : http://www.neo-didactic.com
Top