บริษัท เคเอส สยามไรซ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030023

เกี่ยวกับการส่งออกข้าว ผู้ที่คิดริเริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเองมีการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคเอส สยามไรซ์ จำกัด
  • 53 หมู่ 12 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
    อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
  • Tel : 02-1590639
  • Fax : 02-1590640
  • Facebook Fanpage : บริษัท เคเอส สยามไรซ์ จำกัด
  • Line ID : 062-7524400
Top