โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050044

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุ้มราคา ด้วยอัธยาศัยที่ดีตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และอื่นๆ รวมทั้งเป็น แหล่งศึกษา ค้นคว้า และเป็นห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพิมพ์ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย www.facebook.com/cuprint

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 254 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022183565
  • Fax : 022183551
  • Website : http://www.cuprint.chula.ac.th
  • Facebook Fanpage :
Top