บริษัท เออีซี ฮับ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050047

บริษัท เออีซี ฮับ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เออีซี ฮับ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 455/27 ถนนพัฒนาการ
    แขวงประเวศ เขตประเวศ
    กรุงเทพฯ 10110 (โครงการ BIZ)
    เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0651
  • Fax : 02-108-0661
Top