บ้านปาร์คนายเลิศ ( Nai Lert Park Heritage Home)

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050059

บ้านปาร์คนายเลิศ
บ้านปาร์คนายเลิศ เป็นเรือนรับรองที่พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ได้วาดแบบและให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นเรือนอยู่อาศัยถาวรของนายเลิศและครอบครัว ก่อนจะตกทอดมาสู่ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรสาวคนเดียว ซึ่งสมรสกับคุณพินิจ สมบัติศิริ และได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้มาโดยตลอด
บ้านปาร์คนายเลิศ มิได้เป็นเพียงชื่อเรือนไม้สักหลังใหญ่อายุกว่า ๑๐๐ ปีบนผืนดินอันร่มรื่นใจกลางกรุงเทพฯ แต่ บ้านปาร์คนายเลิศ ยังหมายถึงวิถีการใช้ชีวิตและวิธีคิดที่ผสมผสานทั้งเก่าและใหม่ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมสมัย ซึ่งได้สืบทอดมาสู่ทายาทรุ่นหลานและเหลนของนายเลิศในปัจจุบัน

Nai Lert Park Heritage Home
Built in 1915, Nai Lert Park Heritage Home was designed by Phraya Bhakdinorasreth
(Lert Sreshthaputra), which was his permanent residence that he shared with his beloved wife, Khunying Sinn (Thevit) and his daughter Thanpuying Lursakdi Sampatisiri who later married
Khun Binich Sampatisiri.

For three generations, Nai Lert family lived in the house until it was decided in 2012 to convert the private residence to a heritage property where greater community shall appreciate the experience and its historical charms. Almost three years of restoration work has returned Nai Lert Park Heritage Home to the former grandeur, leaving the teak wooden floors, pillars, and century-old trees intact.

Nai Lert Park Heritage Home and its surroundings spread across 14 rai (24,000 sqm) of lush ground. The House showcases series of antiques and artefacts since World War II until present, all of which are of the family's private collections.

Today, Nai Lert Park Heritage Home is operated by the family's third and fourth generations,
with a primary purpose in mind, and that is to continue Nai Lert legacy and making the history come alive.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ้านปาร์คนายเลิศ ( Nai Lert Park Heritage Home)
  • เลขที่ 4 บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022530123
  • Website : http://www.nailertparkheritagehome.com
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/nailertparkheritagehome/
  • Line ID : 201200119
Top