บริษัท มิตซูเตชอัมพร จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060011

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

ราชบุรี , บางแพ

06/08/2560

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท มิตซูเตชอัมพร จำกัด
  • 128 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.วังเย็น
    อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
  • Tel : 032-232348,0922545516
  • Fax : 032-231230
Top