โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060028

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
  • 26/59 อาคารอรกานต์ ชั้น 16 ซอยชิดลม ถนนเเพลินจิต แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022548481-3
Top