บริษัท คุซุฮาระ นิว ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17060058

The consistent transportation structure of KUSUHARA Transportation is demonstrating secure response
and proposal to the diversifying logistics and transportation needs.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คุซุฮาระ นิว ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด
  • เลขที่ 1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 027637368
  • Fax : 022538832
  • Website : http://www.kusuhara.co.jp/en/
Top