บริษัท ทริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070013

บริษัท ทริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตหนังหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์ ส่งออกไปยังต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ทริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 12 ห้องเลขที่ A-1203-4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-273-8594-7
  • Fax : 02-273-8922
  • Website : http://www.triminter.com
Top