บริษัทอัมพรสรรพสินค้า จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070015

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัทอัมพรสรรพสินค้า จำกัด
  • เลขที่ 10/1 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • Tel : 0945511692
  • Fax : 035328222
Top