บริษัท เอ็น. เค. ไทม์ จํากัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070033

บริษัท เอ็น.เค ไทม์ จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายนาฬิกาข้อมือ และเครื่องคิดเลข ภายใต้แบรนด์ Casio และ Austin ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ซึ่งมีคู่ค้าครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการและมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามารวมงาน รวมสร้าง และพัฒนาไปพร้อมๆ กันกับเรา โดยภายใต็ "ครอบครัว NK"

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็น. เค. ไทม์ จํากัด
  • 97 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022862266
Top