เทอร์มอลแพค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070036

ทำบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถาดบรรจุชิ้นส่วนส่วนอิเลคทรอนิกส์ (Tray)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เทอร์มอลแพค จำกัด
  • 88/5 หมู่ 1 ถนนบางบัวทอง ตำบลบางตะไนย์
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 02-598-6291-3 สะดวกให้ติดต่อที่ 081-834-2453 (คุณดาเนตร)
  • Fax : 02-598-6294
  • Website : http://www.thermalpack.co.th
Top