ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080009

ผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารฯ ในการตลาดแบบ Multi Selling พร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย นำมาซึ่งความท้าทาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
 • อาคาร SC Tower ชั้น 20
  เลขที่ 424 ซอยพหลโยธิน 8
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • Tel : 02-777-4801 , 081-619-4166
 • Fax : 02-777-5530
 • Website : http://scb.co.th
Top