บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17080040

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด
  • เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 20 ห้อง 2055 ถนนรัชดาภิเษก
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 095-8200618
  • Website : http://www.satang.com
Top