Bigone Oversea Manpower Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090035

ดำเนินธุรกิจจัดหางาน เพื่อพัฒนาแรงงานในประเทศไทยให้มีคุณภาพ โดยจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศตามระบบโครงฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกรมการจัดหางาน ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมวิสัยทัศน์และการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
และสิงคโปร์ ขณะนี้บริษัทกำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตืนรือร้นมาร่วมงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Bigone Oversea Manpower Co., Ltd.
  • 366/9 หมู่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง ต.หมากแข้ง
    อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  • Tel : 0882651096
  • Fax : 042241357
  • Facebook Fanpage : Bigone Oversea Manpower Co.,Ltd.
  • Line ID : sakubigone
Top