บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090037

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
 • 81 ซอยเทียนทะเล 30
  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพฯ 10150
  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 • Tel : 02-8972492-5
 • Fax : 02-8972491
 • Website : http://www.thepvimol.com
Top