TW Facility Service

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090042

บริษัท ทีดับบลิว ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ก่อตั้งวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร
1.งานบริการควบคุมดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมอาคาร ตลอด 24 ชม. ( Operation & Maintenance Service )
2. งานบริหารจัดการอาคาร ( Building Facility Management )
3. งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ตามระยะเวลา ( Preventive Maintenance Service)
4.งานบริการซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบวิศวกรรม ( Extra Work Service & Engineering Install Service )
5. งานที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการอาคารและวิศวกรรม
6. งานบริการอบรมงานวิศวกรรมและบริหารทั่วไป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • TW Facility Service
  • 102/541 คู้บอน 27 แยก 10 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน
    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • Tel : 0879176420
  • Fax : 029452912
  • Website : http://www.twfs2013.com
Top