บริษัท อลิซ่า จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090045

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อลิซ่า จำกัด
  • 1 อาคาร คิวเฮ้าส์ลุมพินีไลฟ์ เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 112 A ถ.สาทรใต้
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : โทร : 02-6777470- 02-6777471
  • Fax : 02-6777472
  • Website : http://www.lullaby-yoga.com
Top