บริษัท ยูเนี่ยน เค เค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17120019

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูเนี่ยน เค เค จำกัด
  • 92/5-6 ม.6 ต.บางรักพัฒนา
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • Tel : 02-194-5335-7
  • Fax : 02-1945338
  • Website : http://www.ukkshopping.com
Top