บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18010008

บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ประกอบธุรกิจประเภท บริการ(รับส่งเอกสาร)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
  • 80/19-20 อาคารป.ธนาทาวเวอร์ เอ (ชั้น1) ซ.ลาดพร้าว 58/1
    ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สาขาสำนักงานใหญ่
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-933-6200
  • Fax : 02-933-6205
  • Website : http://www.outsourcingfactory.co.th/
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/OFmessenger/
Top