บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18010014

บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประปา-กลุ่มอุตสาหกรรม Pipe , Valve , Fitting, Flange และอุปกรณ์อื่น ๆ
บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี มีความมั่นคงและต้องการขยายงาน ขณะนี้ต้องการผู้ร่วมงานเพิ่มเติมจำนวนมาก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
  • 349 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ
    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-433-5416,02-433-4778
  • Fax : 02-423-0042
  • Website : http://www.petrochem-equipment.co.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/petrochemsurat
  • Line ID : samniang6
Top