บริษัท ไทย ฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18010019

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทย ฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด
  • เลขที่ 33/4 (ไอซีดี) ลาดกระบัง เทอร์มินัล 5 (อี) หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร
    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • Tel : 02-737-9400
  • Fax : 02-737-9439
Top