บริษัท อรรถศาสตร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18010030

บริษัท อรรถศาสตร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 มีทนายความและเจ้าหน้าที่ติดตามทวงถาม (Collector) ประจำสำนักงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานจำนวนมาก และสำนักงานได้เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ผลของงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อรองรับงานที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในอนาคตต่อไป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อรรถศาสตร์ จำกัด
  • 1/256 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ซ.รามคำแหง 184
    เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
  • Tel : 098-4244987 0982744578
  • Fax : 02-0105787
Top