บริษัท วิงออนไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18020024

บริษัท วิงออนไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการด้านการส่งออกข้าวสาร ไปยังต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วิงออนไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • 53 หมู่ 1 ต.ระแหง
    อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 10240
  • Tel : 02-6137544-48
  • Fax : 02-6137549
  • Website : http://www.wingonrice.com/
Top