N DEAW

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060021

รีบสมัครพนักงานหณิง ขายเสื้อผ้าผู้กญิง
เงินเดือน + เบี้ยขยัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • N DEAW
  • สีลม ซอย 5 ( ซ. ละลายทรัพย )
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 081 444 7691 02 636 6061
  • Line ID : Rat 081 444 7691
Top