บริษัท จัดหางานเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์ค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060033

บริษัทจัดหางานเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือน มิถุนายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท ภายใต้การบริหารงาน โดย คุณมยุรี จินา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคลแก่บริษัททั่วโลก ภายใต้พื้นฐานแนวคิดการพัฒนาทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสากล อีกทั้งวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการจ้างงานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จัดหางานเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์ค จำกัด
  • 293 หมู่ 15 ต.นางแล
    อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
  • Tel : 0882581917
  • Fax : 052029998
  • Website : http://www.ainmanpower.co.th/
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ciac.sakura
  • Line ID : 0882581917
Top