บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18070061

Naparsorn Service Group (NSG) is the manpower outsourcing service and sub-contractor service for both businesses and job seekers. We are committed to providing reliable professionals and skilled workers to clients in various sectors of the economy. Customer satisfaction and cost savings are the benchmarks for our success. NSG provides talented people that will help your business grow.

บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เปิดดำเนินการธุรกิจด้านการรับจ้างเหมาแรงงานที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการมีส่วนตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และลดต้นทุนด้านแรงงานเป็นสำคัญ บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร สามารถแก้ปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  • 14/1 ซอยชุลีพร เเขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 023913349
  • Fax : 027117015
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Tonmsx124/
  • Line ID : naparsorn0010
Top