บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080030

ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง เว็บไซต์ของบริษัทให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทอาจทำงานร่วมกับคู่ค้าของบริษัท ตัวแทน นายหน้า และ/หรือคนกลางอื่นๆ ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของพวกเขาให้แก่บริษัทเพื่อที่จะดำเนินการเสนอขายสินค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำกัด
  • เลขที่ 9 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 02-1166888 ต่อ 421
  • Fax : 02-1169821
Top