บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100058

บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด เป็นผู้ผลิต สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น และผลไม้อบแห้ง ส่งออกทั่วโลกที่มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ความปลอดภัยในอาหาร ให้ได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความปรารถนาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปัจจุบันส่งออกสินค้ายังต่างประเทศอเมริกา ยุโรป ต้องการรับสมัครเข้าร่วมพัฒนาองค์กร บริษัท มุ่งสู่การพัฒนาเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จำกัด (มหาชน) และรองรับการเปิด AEC ในปี 2558 และยังมุ่งมั่นในการทำระบบ 5ส เพื่อพัฒนาองค์กรตามเป้าหมาย ขยายไปสู่ระบบ Kaizen สู่ระบบ Lean และสร้างองค์กรแห่งความสุข

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
  • 99/9 ม.7 ต.หนองพันจันทร์
    อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
  • Tel : 032 721 073
  • Fax : 032721072
  • Website : http://www.vkpineapple.co.th/
Top