บริษัท แอร์พอร์ต ฟาซิลิตี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110001

ให้บริการระบบไฟฟ้า 400 Hz และระบบปรับอากาศ PC-Air ประกอบกิจการในสนามบินสุวรรณภูมิ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แอร์พอร์ต ฟาซิลิตี้ จำกัด
  • 999 อาคารเทียบเครื่องบิน F1 ห้อง 042 หมู่ 7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 021344043
  • Fax : 021346108
Top