บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110031

บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด รับติดตั้งและให้บริการระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์/ระบบ Call Center พร้อม application

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด
  เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • Tel : 025158246
 • Fax : 025158228
 • Website : http://www.loxley-bi.co.th/LBI
Top