บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110031

บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด รับติดตั้งและให้บริการระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์/ระบบ Call Center พร้อม application

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด
  • เลข 3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ยูนิตยี ชั้น 4ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 096-9980123 / 02-348-8395 / 02-515-8246
  • Fax : 025158228
  • Website : http://www.loxley-bi.co.th/LBI
  • Share :
Top