บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18120019

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่า B5&C3 ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเรือ พัฒนา บริหาร และให้บริการท่าเรือแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศและในประเทศ ซึ่งรวมถึงเรือขนส่งในระบบต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
  • ท่าเรือแหลมฉบังท่าที่ 5
    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  • Tel : 038-408 200,061-419 9798
  • Fax : 038-401 024
  • Website : http://www.LCIT.com
  • Facebook Fanpage : LCIT ท่าเรือแหลมฉบัง B5&C3
Top