บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010030

เป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก ข้าวหอมมะลิตราหงษ์ทอง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
  • เลขที่7 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 028322852
  • Fax : 028322828
  • Website : http://www.bscm.co.th
  • Facebook Fanpage : bangsue chia meng rice mill
Top