บจก.เว็ลธิ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010034

นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และเครื่องฉีดพลาสติก และนำเข้าและจำหน่าย หลอดไฟ LED และSolar cell

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.เว็ลธิ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น
  • 39/227 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย
    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  • Tel : 029093651 และ 0834292369
Top