หจก.เฮ็กซะ ซายน์ เซอร์วิส

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010041

บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ประกอบกิจการผลิตป้ายและสื่อโฆษณาทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก.เฮ็กซะ ซายน์ เซอร์วิส
  • 42/20 ม.7 ต.บางตลาด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 0859060696 , 029605211
  • Fax : 02-9605244
Top