บริษัท เม็นเทอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19020008

บริษัท ดำเนินงานด้านบริการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เม็นเทอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย
    ชั้น 3 ห้อง 4 ถ.สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 026347279
  • Fax : 026347281
Top