บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030040

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ KTB ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • Tel : 02-791-9863,02-791-9864
 • Fax : 029353706
 • Website : https://www.ktbgs.co.th/
 • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ktbgshr/
 • Line ID : 0628755400
 • Share :
Top