บริษัท เค พี ไอ คัสตอมส์ คอนเซาท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030045

ทำธุรกิจให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งนำเข้า ส่งออก ผ่านแดน ข้ามแดนครบวงจร และให้บริการคลังสินค้าปลอดอากร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เค พี ไอ คัสตอมส์ คอนเซาท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • 123 ซอยตลาดศธรทิพย์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022948823-5
  • Fax : 022948801
  • Website : http://www.kpicustoms.com
Top