โกลบอล เทรด แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19040016

นำเข้าผลไม้จากต่างประเทศมากระจายในประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โกลบอล เทรด แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • 99 ซอยอินทามระ 51 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 025203054
  • Fax : 025203055
Top