บริษัท เอส.แอล.สเปเชียลลิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050017

ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร,นำเข้า,ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส.แอล.สเปเชียลลิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 24/69 ซ.วิภาวดีรังสิต37 ขว.สนามบิน ข.ดอนเมือง กทม.
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 020383170
  • Fax : 025334724
  • Website : http://WWW.SLS-INTER.COM
Top