บจก.ธนสารอินเตอร์กรุ๊ป

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050022

ผลิตและจัดจำหน่าย งานพิมพ์อิงค์เจ็ท
ขายเครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ธนสารอินเตอร์กรุ๊ป
  • 122/25 นิคมขนส่งศาลายา 2 ม.11 ต.นราภิรมย์
    อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
  • Tel : 090-1511918,086-3337699,034-966704
  • Fax : 034-966704
Top